Mitt spel har publicerats på Spil Games webbplats utan mitt tillstånd. Varför?

Vi äger de immateriella rättigheterna till ett stort antal spel på Spil Games webbplatser och för vissa spel har vi begärt och fått licenser från den av oss kända upphovsrättsinnehavaren. För vissa spel har vi inte lyckats hitta någon upphovsrättsinformation, eller på grund av allmän användning på internet, finns den informationen inte längre tillgänglig. 

Vissa spel kan användas under särskilda omständigheter, förutsatt att hänsyn visas för en rad restriktioner. Dessa förutsatta restriktioner har, såvitt vi har kunnat avgöra, uppfyllts av Spil Games. 
Vi ändrar ingenting i spelens källkod. Listor på medverkande, varumärken eller hänvisningar till webbplatser förblir exempelvis oförändrade. Informera oss omedelbart om Spil Games kan ha gort intrång på någon upphovsrätt eller annan immateriell rättigheter. Ge oss följande information:


i) den immateriella rättighetsinnehavarens elektroniska eller fysiska signatur eller signatur från en person som är behörig att representera ägaren; 
ii) en beskrivning av den immateriella rättighet där intrånget har skett och en beskrivning av vilka händelser som utgör intrånget; 
iii) platsen där den icke godkända kopian av det upphovsrättsskyddade verket finns (till exempel webbadressen till den Spil Games-webbplats där verket är publicerat, eller namnet på boken där det är publicerad, eller om det gäller ett registrerat varumärke – ett utdrag ur ett register som ger bevis på sådan registrering); 
iv) en kopia på en licens som ger dig rätt att använda och skydda sådan immateriell rättighet (om du inte är den immateriella rättighetsinnehavaren); 
v) beskrivning av webbadress eller annan specifik plats på webbplatsen där materialet, som du hävdar har begåtts intrång i, finns; den här informationen måste vara tillräckligt specifik för att vi ska kunna hitta materialet; 
vi) ditt namn och fullständiga kontaktuppgifter; och 
vii) en försäkran om att du sanningsenligt och ärligt tror att den ifrågasatta användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess företrädare eller lagen.

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

Hittar du inte det du letar efter?

Prova att söka på nytt eller kontakta oss här.

FAQ
Powered by Zendesk