Mijn spel staat zonder mijn toestemming op een Spil Games-website. Hoe kan dat?

Wij bezitten de intellectuele eigendomsrechten voor een heleboel spellen op onze Spil Games-websites. Voor sommige spellen hebben we de rechten aangevraagd en verkregen van de auteursrechthouders. Voor een aantal spellen konden we echter geen auteursrechtelijke informatie vinden, of is die door algemeen gebruik op internet niet meer te krijgen.
Sommige spellen mogen onder bepaalde voorwaarden wel gebruikt worden, met een aantal vereiste beperkingen. Aan deze beperkingen wordt, voor zover wij weten, door Spil Games voldaan.
Wij veranderen niets aan de broncodes van spellen. Namen in de credits, merknamen of verwijzingen naar websites blijven allemaal ongewijzigd. Als je vermoedt dat Spil Games of een van zijn sites mogelijk inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten of auteursrechtelijk beschermd materiaal, laat het ons dan zo snel mogelijk weten door ons de volgende informatie te sturen:
i) de elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het intellectuele eigendom, of een gevolmachtigde derde;
ii) een beschrijving van het IE-recht waarop inbreuk is gemaakt, en een beschrijving van de manier waarop die inbreuk gemaakt is;
iii) de locatie waar de ongeautoriseerde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk staat (bijvoorbeeld de URL van de Spil Games-site waar het op staat, de naam van het boek waarin het gedrukt is, of, in geval van een geregistreerde merknaam, een uittreksel van het register waar de naam in opgenomen is);
iv) een kopie van de licentie waarin staat dat jij het recht hebt om dat IE te gebruiken en te beschermen (als je zelf niet de eigenaar bent van dat IE);
v) de identificatie van de URL of andere specifieke locatie op deze site waar volgens jou de inbreuk plaatsvindt; deze informatie moet voor ons specifiek genoeg zijn om het materiaal te kunnen vinden;
vi) je naam en volledige contactgegevens; en
vii) een verklaring door jou dat je oprecht en eerlijk van mening bent dat het materiaal in kwestie zonder toestemming van de auteursrechthebbende, zijn/haar vertegenwoordiger, of de wet, wordt gebruikt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Opmerkingen

Kun je niet vinden wat je zoekt?

Probeer dan nog eens te zoeken of neem hier contact met ons op.

FAQ
Mogelijk gemaakt door Zendesk